Forsiden

Høringssvar fra Sokndal kommune

Melding om vedtak - Høring - NOU 2016 - 4 Ny kommunelov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes oppdatert høringssvar fra Sokndal kommune.

Vedlegg