Forsiden

Høringssvar fra Askim kommune

Askim kommunes høringsuttalelse til NOU 2016 4 Ny kommunelov

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad

Ser at høringsuttalelsen til Askim kommune ikke kom med i forrige innlevering. Sender derfor selve høringsuttalelsen på nytt.

Vedlegg