Forsiden

Høringssvar fra Sel kommune

Sel kommunes høringssvar til forslag om ny kommunelov.

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Jf vedlagte særutskrift av kommunestyrets vedtak den 26.09.2016.

Vedlegg