Forsiden

Høringssvar fra Luster kommune

Fråsegn - framlegg til ny kommunelova

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Luster kommunestyre, 22. september 2016, sak 48/16:

Uttalen følgjer vedlagt.

Vedlegg