Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Kommuneutvalgets utredning 2016 Ny kommunelov

Dato: 05.10.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.