Forsiden

Høringssvar fra Lørenskog kommune

Lørenskog kommunes høringsuttalelse til NOU 2016 4 Ny kommunelov

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringsuttalelse

Vedlegg