Forsiden

Høringssvar fra Løten kommune

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016 4 - Ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapets vedtak:

Løten kommune avgir høringsuttalelse til forslag til ny kommunelov slik det framgår av saksframlegget.

Løten kommune støtter ikke utvalgets forslag om å øke kravet til antall underskrifter ved innbyggerforslag. Ordningen med innbyggerforslag er en fin måte for kommunens innbyggere å fremme aktuelle saker for kommunestyret. Selv om det nå er lettere enn tidligere å samle inn underskrifter via sosiale medier, ser Løten kommune ikke behovet for å endre/heve kravet til underskrifter.

Vedlegg