Forsiden

Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Høring Ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norges Kommunerevisorforbund

Vedlegg