Forsiden

Høringssvar fra Høyanger kommune

Fråsegn til ny kommunelov

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

Høyanger kommune støttar Sogn regionråd si fråsegn.

Vedlegg