Forsiden

Høringssvar fra Tor Petter Ekroll

Innbyggerinvolvering - Folkeavstemning

Dato: 17.10.2016

Svartype: Med merknad

Innbyggerinvolvering - Folkeavstemning

Ved endring av demokratiets rammer (utvidelse/ innskrenking av kommunale,,regionale og nasjonale grenser) bør det lovfestes bindende folkeavstemninger. 

Tilsvarende prinsipp benyttes ved fusjoner, fisjoner og endringer av vedtekter for selskap og foretak hvor  generalforsamlingen (og i enkelte tilfeller med 2/3 flertall) beslutter eventuelt en endring. 

Det er merkelig at den sittende makt kan endre de demokratiske rammer. Dette bør avgjøres av folket direkte, da demokratiet skal skape et politisk handlingsrom.  Politikere skal som representanter av folket, utøve det politiske handlingsrom som et (kommune) styre er satt etter den (samfunns)kontrakt/vedtekter som er gitt av follket.