Forsiden

Høringssvar fra Leikanger kommune

Framlegg Ny kommunelov - Høyringsuttale

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg