Forsiden

Høringssvar fra Vinje kommune

Høyringssvar frå Vinje kommune om forslag til ny kommunelov

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Uttale frå Vinje kommune til ny kommunelov:

1. Dagens ordning med val av ordførar og varaordførar blant formannskapets medlemar fungerer bra, og bør ikkje endrast.

2. For å betre kjønsbalansen i kommunal styring må vallova endrast slik at kjønsbalansen i kommunestyret blir betre.