Forsiden

Høringssvar fra Narvik kommune

Høringssvar fra Narvik kommune - forslag til ny kommunelov

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg