Forsiden

Høringssvar fra Nord-Fron kommune

Kommunestyrevedtak fra Nord-Fron kommune angående ny kommunelov

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Nord-Fron kommune gjorde den 06.09.16 vedtak angående ny kommunelov i saksnr. 090/16.

Møteboken og kommunestyrevedtaket ligger vedlagt som pdf.

Vedlegg