Forsiden

Høringssvar fra Ullensvang herad

Høyringsuttale framlegg til ny kommunelov

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg