Forsiden

Høringssvar fra Ole Jørgen Klaussen

Forslaget om utvidet hemmelighold mener jeg er en fare for demokratiet.

Dato: 19.10.2016

Svartype: Med merknad

Forslagene om hemmelighold i den nye kommuneloven er etter min oppfatning svært farlige for demokratiet. Her håper jeg virkelig Stortingets representanter er våkne nok til at dette ikke blir den endelige loven.

En ny kommunelov må sikre mer åpenhet, ikke mindre.

Et åpent demokrati med respekt for politikere krever også at det skal og må være full åpenhet om hva både de demokratisk valgte og ansatte byråkrater foretar seg. Vanlige folk og velgere må ha innsyn i virksomhetens aktiviteter og papirer!

Utvidet hemmelighold vil bare bidra til økende politikerforakt.

Derfor ber jeg om at de forslag til  bestemmelser om ytterligere hemmelighold fjernes, og heller erstattes med krav om mer åpenhet.  

Dette kan gjøres med en tilføyelse i den nye kommuneloven, med en egen paragraf som sier at:

"Den kommunale informasjonsflyt, intern og ekstern,  og møtevirksomhet både politisk og administrativ skal og må være uinskrenket  åpen for offentlig innsyn".