Forsiden

Høringssvar fra Lillesand kommune v/kontrollutvalget

Høringssvar fra kontrollutvalget i Lillesand kommune

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

Kontrollutvalget i Lillesand kommune besluttet i møte 19.09.16 å avgi følgende høringssvar til forslag til ny kommunelov (kap. 25):

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stillinger, styreverv eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter ikke forslaget. Forslaget til innstramming virker begrensende og vil ekskludere viktig kompetanse.

For kontrollutvalget i Lillesand kommune

Alexander Etsy Jensen

Rådgiver

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Tlf.: 91 82 75 45

E-post: alexander.etsy.jensen@temark.no