Forsiden

Høringssvar fra Risør kommune

Høringsuttalelse - Kommunelovutvalgets utredning 2016-4 - Ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Risør kommune.

Vedlegg