Forsiden

Høringssvar fra Norsk Redaktørforening

Høringsuttalelse - ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Vedlagt følger ny, korrigert høringsuttalelse fra Norsk Redaktørforening. Vi oppdaget en feil i den første versjonen som ble oversendt.

Med vennlig hilsen

Arne Jensen

generalsekretær

 

Vedlegg