Forsiden

Høringssvar fra Vågsøy kommune

Ny Kommunelov

Dato: 09.09.2016

Svartype: Med merknad

Vågsøy kommune sitt høringssvar ligg ved som vedlegg.

Vedlegg