Forsiden

Høringssvar fra Miljøpartiet De Grønne Skien

Høring NOU 2016 4 ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

MDG Skien ønsker særlig å peke på følgende:

Formålsbestemmelsen: Vi mener det er problematisk at begrepet "folkestyre" er tatt ut av formålsbestemmelsen.

Kap. 7. Vi støtter ikke forslaget om å endre prosent og antall innbygger som skal til for å fremme et innbyggerinitiativ. Vi ønsker å beholde loven som den er i dag.

Kap. 15. Vi er opptatt av størst mulig åpenhet i det politiske systemet og ønsker ikke endringer som svekker denne åpenheten. Vi anser åpenhet som en demokratisk verdi.

Miljøpartiet De Grønne Skien

Mona Nicolaysen, Talsperson