Høringssvar fra Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

NOU 2017 16 Grundig revisjon nødvendig

Dato: 21.05.2018

Svartype: Med merknad

Vedlegg