Høringssvar fra Rina Ihlen

Respekt for skapeverket

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Skapeverket har tildelt kvinnen oppgaven med svangerskap, fødsel, barseltid med amming dag og natt. For barnets utvikling er amming viktig og bør vedvare i barnets første leveår. Oppgaven krever innsats av kvinnen både fysisk og psykisk.

Mannen er av skaperverket tildelt en mindre oppgave i denne sammenheng.

Å legge for stor belastning på kvinnen kan få uøskede følger som depresjon, mangelfull omsorg for barnet og utbrenthet senere i livet.

Å respektere skapeverket kan være klokt. Gi kvinnen mulighet til å få utføre sin oppgave på en god måte.

Foreldrepermisjonen må derfor tilgodesees kvinnen i barnets første leveår. Deretter er det for både barn, kvinne og mann positivt at mannen får sin foreldrepermisjon.

Utredningen er mangelfull på barnefaglig kompetanse. Mer kunnskap om barnets tidlige utvikling vil også underbygge viktigheten av å gi mor og barn tid og ro sammen i barnets første leveår.

 

Til toppen