Høringssvar fra Foreldreutvalget for barnehager

Offentlig støtte til barnefamiliene

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Foreldreutvalget for barnehager takker for muligheten til å avgi høringssvar til NOU 2017: 6 "Offentlig støtte til barnefamiliene". Utvalget har valgt å kommentere på spørsmålet om barnehageopptak og gratis barnehage:

FUB mener at Stortinget bør åpne for flere opptak i året. Det kan være problematisk å søke barnehageplass når barnet fortsatt bare er noen få måneder, dessuten kan bosted og andre forhold endre seg raskt i den fasen da man etablerer seg som familie. Ved å ha minimum to opptak i året kan det legges bedre til rette for at foreldre med barn som er født sent på året har mulighet til å avvente å søke om barnehageplass til litt nærmere den tiden da barnet skal starte i barnehagen. Så langt FUB kjenner til er det i flere kommuner som allerede praktiserer dette. Eksempelvis gjennomføres det hovedopptak i august og november. Dette innebærer bl.a. at det blir mer ro i tilvenningsperioden i barnehagen. Det er viktig de minste barna får dekket sine behov for tilknytning også i barnehagen. Derfor må ordningen legger til rette for at små barn som begynner i barnehagen får en trygg og rolig start.

Som foreldreutvalg ønsker FUB ordninger som styrker foreldrenes mulighet til å velge en løsning som passer for alle foreldre, dette gjelder også gratis barnehage, Dersom det skal innføres, må også andre ordninger som for eksempel  kontantstøtten styrkes, for å ta hensyn til de foreldrene som ikke ønsker full plass i barnehage for sin ettåring. Gratis barnehage vil ha stor betydning for barns oppvekst og utvikling og gjøre barnehagen tilgjengelig for alle barn. Å tilby gratis barnehage er en viktig investering i de yngste barna. Dette gjelder ikke minst de barna som vil ha størst utbytte av barnehage for å styrke språkutvikling og sosiale og kognitive ferdigheter.

Lykke til med videre arbeid!

Med vennlig hilsen Foreldreutvalget for barnehager

Til toppen