Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høringssvar fra Frelsesarmeens sosialtjeneste

Innspill til NOU Offentlig støtte til barnefamilier

Dato: 29.09.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg