Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring NOU 2018 9 Regnskapsførerloven Forslag til ny lov om regnskapsførere

Dato: 16.10.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg