Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Høring Forslag til ny lov om regnskapsførere

Dato: 19.10.2018

Svartype: Uten merknad

Viser til Finansdepartementets brev av 19. juni d.å., deres ref. 18/2393.

Utenriksdepartementet har ingen merknader.