Høringssvar fra Bøllhaug Felæger i Øystre Slidre kommune

Dato: 18.02.2019

Høyringsuttale NOU 2018:11. Ny fjellov

Frå Bøllhaug Felæger i Øystre Slidre kommune.

Bøllhaug Felæger støttar fullt ut Øystre Slidre kommune sin høyringsuttale.

2940 Heggenes 18.02.19

For Bøllhaug Feklæger Olav Alfstad