Høringssvar fra Allmenningsstyrer i statsallmenningene

Dato: 28.02.2019

Vedlagt er fellesuttalelse fra allmenningsstyrer i Norge, samt kvittering med bekreftelse fra de allmenningene som støtter uttalelsen. Noen allmenninger har i tillegg levert egne uttalelser der de utdyper sine synspunkter.

Vedlegg