Forsiden

Høringssvar fra Lierne kommune

Dato: 27.02.2019

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE - NY FJELLOV - LIERNE KOMMUNE

Lierne kommunestyre har i møte den 26.02.2019 behandlet sak 6/19 og fattet slikt vedtak:

Lierne kommunestyres vedtak:

  1. Lierne kommune forutsetter at en endring av fjelloven medfører en styrking av det lokale selvstyret.

  2. Lierne kommune mener at dette blir ivaretatt gjennom de innspill som framkommer i Utmarkskommunens Sammenslutning (USS) sin høringsuttalelse.

Vedlegg