Høringssvar fra Midtre Gauldal Kommune

Dato: 28.02.2019

Vedlagt følger høringsuttalelse til NOU 2018: 11 Ny fjellov fra Midtre Gauldal kommunestyre behandlet i sak 7/19 28.2.2019.

Vedlegg