Høringssvar fra KS Bedrift

Dato: 27.02.2019

Vedlagt følger administrativ høringsuttalelse fra KS Bedrift.

Vedlegg