Forsiden

Høringssvar fra Kjell Espelund

Dato: 23.01.2019

Nå må det bli like rettigheter for alle innbyggere i en kommune. I Sel kommune er vi som bor i Heidel regna som utenbygds når det gjeld reinsjakt i Rondane