Høringssvar fra Bardu kommune

Dato: 22.02.2019

Bardu kommune gjorde følgende vedtak i behandling av sak om NOU:11 Ny fjellov

Bardu kommune støtter USS sin reviderte uttalelse til ny Fjellov, med unntak av punkt 10.4, innløsing av festetomter, hvor vi støtter mindretallet, som åpner for innløsing av festetomter for fritidseiendommer etter tomtefesteloven.