Høringssvar fra Torpa Statsallmening

Dato: 18.02.2019

Vi i Torpa statsallmening er i mot en sammeenslåing av eksisterende statsallmenings lov og fjellov,da vi er av den oppfatning at en slik sammenslåing ikke vil bidra til noen forbedring sett fra vårt ståsted. Dersom en endring likevel skulle bli resultatet, støtter vi vedlagt høringsuttalalelse og mener dette må legges til grunn i den nye loven.