Høringssvar fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (felles for Ringebu og Sør-Fron kommunar)