Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 22.02.2019

Nore og Uvdal Kommunestyre vedtok den 18.02.2019 høringsuttalelse til NOU 2018:11 Ny fjellov. Fullstendig høringsuttalese er vedlagt.

Vedlegg