Høringssvar fra Kontaktutvalget for Tamreinlagene i Sør-Norge

Dato: 28.02.2019

Uttalelse fra Tamreinlagene i Sør-Norge om ny fjellov.

Se vedlegg.

Vedlegg