Høringssvar fra Reinsjø statsallmenning

Dato: 27.02.2019

Styret i Reinsjø statsallmenning vil uttrykke en sterk uro for at at bruksrettene og de bruksberettigedes innflytelse på bruken av våre rettigheter svekkes med forslaget til ny fjellov.

Hvis det nå likevel blir en ny fjellov, er det særs viktig at de bruksberettigede bør sikres større innflytelse enn i lovforslaget, de bruksberettigede bør ha flertall i det nye styret (§3-1). Ved flere statsallmenninger i en kommune må det få være flere fjellstyrer der det er hensiktsmessig.

Styret i Reinsjø statsallmenning støtter felles høringsuttalelse fra allmenningsstyrene sendt inn av Thomas Engåvoll.