Forsiden

Høringssvar fra Johan Storm Nielsen

Dato: 25.02.2019

Høringssvar til ny Fjellov.

1. Forslaget om at det ikke skal være klagerett på vedtak fattet i de lokale fjellstyrene bryter med fundamentale spilleregler i offentlig forvaltning og er derfor til hinder for en opptimal forvaltning av statsalmenningen på allmenhetens vegne. Forslaget fremstår derfor som et høyst uvanlig forvaltningsgrep som derfor ikke må gjennomføres.

2. Forslaget om at staten ikke skal ha instruksjonsrett over et underornet lokalt forvaltnigsledd er også et høyst uvanlig forvaltningsgrep og til hinder for å gjennomføre nasjonale målsettinger. Staten både må og skal selvfølgelig ha innstruksjonsrett overfor et underordnet organ. Også dette er et grunnleggende og viktig prinsipp i oppbyggingen av rettsstaten, som en her prøver å fravike.

Mvh Johan Storm Nielsen adr Svarvavegen 56 7760 Snåsa (pensjonert bonde)