Høringssvar fra Malvik Fjellstyre

Dato: 22.02.2019

Fjellstyrene i Norge er veldig ulike. Ikke alle er i Fjellbygdene. Malvik kommune ligger mellom 2 byer, og det byr på utfordringer for fjellstyret. Vi mener begrepet Fjellbygdene bør endres til Bygdene/Bygdelaget. Det er stor forskjell på å slå sammen Fjellstyre og Allmenningsstyre i kommuner som har skog, og i de som ikke har skog.

Flertall i Malvik Fjellstyre(Nestleder B.Ravlum stemte imot) mener det skal være minimum 3 personer med allmenningsrett i Fjellstyre.

Vedrørende paragraf 2.7: Gamle bruksretter kan ikke vike til fordel for naturgrunnlag og friluftsliv.

Nydyrking på myr bør tillates.

" Tia og tilhøva" må fremdeles være åpen for tolkning ut fra behovene som oppstår framover.

Forøvrig støtter vi NFS sin høringsuttalelse.