Forsiden

Høringssvar fra Øyer kommune

Dato: 26.02.2019

Øyer kommune avgir høringsuttalelse. Vedlagt følger utskrift av saksframlegg etter kommunestyrebehandling sak 19/19 den 21. februar 2019.

Mvh

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen

Geir Halvor Vedum

Vedlegg