Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 28.02.2019

Vi viser til vedlegget.

Vedlegg