Forsiden

Høringssvar fra Folldal Statsalmenning

Dato: 28.02.2019

8.2.1.8 Samansetning av fjellstyret

Under dette punktet veksler flertallet mellom begrepene bruksrettshavarar og medlemmer med jordbrukstilknytta bruksrett. Ingen av disse definisjonene sikrer representasjon i det nye fjellstyret for de som er valgbar til dagens allmenningsstyre. Det vil si de med virkesrett. Det er i tillegg mange med jordbrukstilknyttet bruksrett som ikke har virkesrett. Allmenningsstyret velges i dag av og blant de som har virkesrett. Skal det et nytt fjellstyre fungere må det tidligere allmenningsstyre være representert.

Vi mener at minst 2, helst 3, representanter til det nye Fjellstyret skal veljast av og blant dei som har virkesrett i almenningen.

Klage

Det bør vera ein moglegheit for klage på vedtak til det nye fjellstyret