Høringssvar fra Beiarn kommune

Dato: 26.02.2019

Høringssvar NOU 2018:11 Ny fjellov

Vedlagt følger høringssvar behandlet i kommunestyret den 22.02.2019

Vedlegg