Forsiden

Høringssvar fra Verdal fjellstyre

Dato: 28.02.2019

Det er viktig at en sammenslåing av lovverket ikke medfører en svekkelse av dagens rettigheter i forbindelse med beite- og allmenningsbruk.

Med dette i tankene reagerer vi på at det åpnes for at hensyn til friluftslivet skal veie tyngre enn beite- og bruksretter under paragraf 2-7. Dette er en utvanning av beite- og bruksretter, og vil tillate at bruksberettigede kan bli frarøvet muligheten til å benytte seg av gamle rettigheter. For mange innen landbruksnæringa er benyttelsen av slike rettigheter avgjørende for å opprettholde en økonomisk lønnsom drift.

Friluftslivet er for øvrig ivaretatt gjennom allemannsretten. Støtter derfor mindretallsforslaget for denne paragrafen.