Høringssvar fra Saanti Sijte

Dato: 28.02.2019

Saanti Sijte

Postboks 236

7361 Røros Røros den 28.02.2018
Landbruks- og matdepartementet

PB 8007

0030 Oslo

HØRINGSUTTALELSE VEDR. NOU 2018:11 NY FJELLOV

Fæmunden sijte er kjent med uttalelse fra NRL vedrørende NOU 2018:11 NY Fjellov og vil med dette gi sin tilslutning til NRLs uttalelse.

Med hilsen

Saanti Sijte

v/Lars Aage Brandsfjell

leder