Høringssvar fra Viken Skog SA

Dato: 27.02.2019

Viken Skog SA representerer 9400 skogeiere på Østlandet. I skogeierområdene i Numedal, Hallingdal og Øvre Valdres representerer Viken Skog SA nær 1800 grunneiere, og i samråd med styrene for disse skogeierområdene ønsker Viken Skog å avgi følgende uttalelse.

Styret i skogeierområdene har blant annet innhentet Norges Fjellstyresamband og Norges Skogeierforbund sine utkast til høringssuttalelser i sin vurdering av forslaget til ny Fjellov. Viken Skog og skogeierområdene understreker betydningen av en forsvarlig lokal forvaltning av statsalmenningene, og mener at dette ivaretas best gjennom flertallsforslagene i NOU 2018:11 Ny fjellov. Forøvrig er det er viktig at fjellstyrene sikres en solid grunnfinansiering. Viken Skog og skogeierområdene gir forøvrig full tilslutning til Norges Skogeierforbund sin høringssutalelse.

Vennlig hilsen

Nils Peter Undebakke, Leder Numedal skogeierområde

Karin Kvarteig, Leder Hallingdal skogeierområde

Andris Kvam, Leder Øvre Valdres skogeierområde

Olav Bjella, Organisasjonssjef Viken Skog SA.