Høringssvar fra Frosta statsallmenning

Dato: 28.02.2019

Vi i frosta statsallmenning har kommet fram til at vi ønsker at dagens ordning med eget allmenningsstyre viddereføres.

mvh

Asbjørn Mostad