Forsiden

Høringssvar fra Engerdal kommune

Dato: 25.02.2019

Vedlagt finner dere høringssvaret fra Engerdal kommune til NOU 2018:11 Ny fjellov, vedtatt i kommunestyret 13.2.19. Videre legger vi ved kopi av saksgangen.

Vedlegg